0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Hoàn 50%

Giảm tối đa: 500.000 d
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 9H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Tiêu dùng nhanh 5 ngành hàng tiêu dùng gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Giảm 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 9h
Ngày 10.10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Sản phẩm Shop Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Giảm 30K

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H - 11H59 ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Toàn sàn shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

10H: Giảm 20K

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 10H
Ngày 10.10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Giảm 30K

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H - 14H59 ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Toàn sàn shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 30K

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H - 17H59 ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Toàn sàn shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Giảm 30K

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H - 23H59 ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Toàn sàn shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

18H: Giảm 30K

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 18H - 20H59 ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Toàn sàn shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 50%

Giảm tối đa: 99.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Ngành hàng: Sản phẩm gắn tag hoàn xu
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20%

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Gian hàng Freeship Xtra
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Gian hàng Freeship Xtra
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Airpay
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Airpay
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Airpay
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Từ Airpay
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Đơn hàng mall thanh toán qua Airpay
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10K

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: 4 ngành đời sống Nhà cửa - đời sống, Ô tô xe máy - xe đạp, Nhà sách online, Đồ chơi.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: 4 ngành đời sống Nhà cửa - đời sống, Ô tô xe máy - xe đạp, Nhà sách online, Đồ chơi.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: 4
Ngành đời sống Nhà cửa - đời sống, Ô tô xe máy - xe đạp, Nhà sách online, Đồ chơi.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn xu 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: 4 ngành đời sống tag hoàn xu Nhà cửa - đời sống, Ô tô xe máy - xe đạp, Nhà sách online, Đồ chơi.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H - 16H59: Giảm 50%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H - 16H59 ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: 4
Ngành Đời sống 4 ngành hàng đời sống gồm: Nhà cửa đời sống, Ô tô – Xe máy, Đồ chơi,  Nhà sách online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Giảm 15%

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 499.000 đ
Hiệu lực lúc: 21h
Ngày 10.10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: 4
Ngành Đời Sống Nhà cửa - đời sống, Ô tô xe máy - xe đạp, Nhà sách online, Đồ chơi.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10/10
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Nhà Sách Online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 13/10/2020
Ngành hàng: Hàng Quốc Tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 60.000 đ
Ngày hết hạn: 13/10/2020
Ngành hàng: Hàng Quốc Tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 60.000 đ
Ngày hết hạn: 13/10/2020
Ngành hàng: Hàng Quốc Tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 13/10/2020
Ngành hàng: Hàng Quốc Tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Hàng Quốc Tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 13/10/2020
Ngành hàng: Hàng quốc tế 5 ngành hàng tiêu dùng gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 90.000 đ
Ngày hết hạn: 13/10/2020
Ngành hàng: Hàng quốc tế 5 ngành hàng tiêu dùng gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 13/10/2020
Ngành hàng: Hàng quốc tế 5 ngành hàng tiêu dùng gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Hàng quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Hàng quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 100%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: 4 ngành đời sống hàng quốc tế Nhà cửa - đời sống, Ô tô xe máy - xe đạp, Nhà sách online, Đồ chơi.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 60.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Hàng Tiêu dùng nhanh quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10K

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: 5
Ngành tiêu dùng hàng quốc tế Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
1
Mã Freeship giảm tối đa 20k
Deal

9H: Gói Siêu Voucher 10K

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 20.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H mỗi ngày cho 500 người nhanh nhất
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Ngành hàng: Gói Siêu Voucher
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 3%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Thanh toán hóa đơn
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 9/10
Ngày hết hạn: 12/10/2020
Ngành hàng: Tiêu dùng nhanh 5 ngành hàng tiêu dùng gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
1
Mã Freeship giảm tối đa 20k
Deal

Mã Freeship 0Đ

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lấy trên banner, thêm lượt lúc 9H-12H-15H-18H-21H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 10/10/2020
Ngành hàng: Toàn sàn Shopee
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 60.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 15H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Cho đa số sp quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 15H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Cho đa số sp quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 10%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 15H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: Cho đa số sp quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H Hoàn 3%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Ngành hàng: nạp điện thoại
Lấy Mã
0
Hoàn xu 20% Hóa Đơn Điện khi thanh toán qua Airpay
Coupon
5 months ago

Hoàn 20%

Hoàn xu 20%
Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/08/2020
Ngành hàng: Hóa Đơn Điện khi thanh toán qua Airpay