1
Mã Freeship giảm tối đa 20k
Deal

Lấy mã Freeship 0Đ

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0đ
Hiệu lực lúc: Mở thêm lượt lúc 9H và 21H
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng:
Áp dụng toànSHOPEE, cho mọi hình thức thanh toán Mã thêm lượt lúc 9H và 21H. Mã lấy xong không phải là của mình mà phải dùng ngay kẻo hết lượt sử dụng nhé.
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Toàn sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 777k

Giảm tối đa: 777.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.500.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Hàng Tiêu dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H
Ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H
Ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng:
Áp dụng cho các sản phẩm Trăm Tỷ Ưu Đãi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Giảm 150k

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang 9 ngành Thời Trang bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Giảm 200k

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang shop mall 9 ngành Thời Trang shop mall bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn xu 77K

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H trưa mỗi ngày
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 4 ngành hàng Đời sống 4 ngành hàng Đời sống: Nhà Cửa-Đời Sống, Đồ Chơi, Nhà Sách Online, Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn xu 77k

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Hàng Tiêu dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H, 12H: Hoàn 77k

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 9H, 12H trưa mỗi ngày
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Hàng Quốc Tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H trưa mỗi ngày
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Giảm 20k

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Hàng Quốc Tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H
Ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H
Ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 50k

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang 9 ngành Thời Trang bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 250k

Giảm tối đa: 250.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang shop mall 9 ngành Thời Trang shop mall bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

18H: Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 18H
Ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

18H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 18H
Ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

18H: Giảm 50k

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Hiệu lực lúc: 18H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang 9 ngành Thời Trang bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

18H: Giảm 300k

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 18H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang shop mall 9 ngành Thời Trang shop mall bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H
Ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H
Ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Toàn Sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 700.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng:
Áp dụng cho các sản phẩm Trăm Tỷ Ưu Đãi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Giảm 200k

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang 9 ngành Thời Trang bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Giảm 350k

Giảm tối đa: 350.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang shop mall 9 ngành Thời Trang shop mall bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Thời trang bé.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Cho các sản phẩm gắn tag hoàn xu
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Cho các sản phẩm gắn tag hoàn xu
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng:
Áp dụng cho các sản phẩm Trăm Tỷ Ưu Đãi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 10%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H
Ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Sản phẩm flashsale
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20%

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng:
Áp dụng cho các sản phẩm có logo Extra
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng:
Áp dụng cho các sản phẩm có logo Extra
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Hàng Quốc Tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Hoàn 20%

Giảm tối đa: 70.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Hàng Tiêu dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Hàng Tiêu dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Hàng Tiêu dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 80.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Hàng Tiêu dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 80.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Hàng Tiêu dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Hàng Tiêu dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 100k

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Hàng Tiêu dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Hàng Tiêu dùng Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
1
Mã Freeship giảm tối đa 20k
Deal

Lưu 2 Mã Freeship 0Đ Airpay

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc:
Áp dụng cho khung giờ 0H-12H
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng:
Áp dụng cho thanh toán qua AirPay
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 100%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: 5 ngành Tiêu Dùng Shopee Mart Nhóm ngành tiêu dùng Shopee Mart gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: 5 ngành Tiêu dùng nhanh quốc tế Nhóm ngành tiêu dùng quốc tế gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: 5 ngành Tiêu dùng Extra Nhóm ngành tiêu dùng Extra gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Hàng Quốc Tế
Lấy Mã
1
Mã Freeship giảm tối đa 20k
Deal

Săn xu Shopee


Hiệu lực lúc: 12H, 21H mỗi ngày từ 19/07 đến 22/07
Ngày hết hạn: 22/07/2020
Ngành hàng: Game Lắc siêu xu
1
Mã Freeship giảm tối đa 20k
Deal

Freeship đơn từ 99K

Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Toàn sàn SHOPEE khi chọn đơn vị vận chuyển J&T
0
Hoàn xu 20% Hóa Đơn Điện khi thanh toán qua Airpay
Coupon
1 month ago

Hoàn 20%

Hoàn xu 20%
Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Hóa Đơn Điện khi thanh toán qua Airpay

0
Hoàn xu 20% Thanh toán hóa đơn tiền nước qua airpay
Coupon
1 month ago

Hoàn xu 20%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thanh toán hóa đơn tiền nước qua AirPay