Mã giảm giá shopee mới nhất hôm nay

0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 700.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 700.000 xu
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 500k

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 7.500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 3%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 10.000.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Deal 4tr599


Hiệu lực lúc: 0H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện thoại Xiaomi Mi Note 10 Lite
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Deal 8tr999


Hiệu lực lúc: 0H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Smart Tivi Samsung 4K 55inch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Deal 2tr990


Hiệu lực lúc: 0H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Thoại Xiaomi Redmi 9
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Deal 5tr999


Hiệu lực lúc: 0H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 7.000.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 499.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 700.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 700.000 xu
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 500k

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 7.500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 3%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 10.000.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 7%

Giảm tối đa: 500.000 xu
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 7.000.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện thoại - phụ kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Điện thoại - phụ kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 40.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện tử quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn xu 7%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Camera - Thẻ nhớ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Camera - Thẻ nhớ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Máy ảnh - phụ kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 9%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Từ Nhất tín
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Từ HP
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Từ Logitech
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 7%

Giảm tối đa: 500.000 xu
ĐH tối thiểu: 499.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 700.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện tử mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 300.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện tử mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 100k

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/07/2020
Ngành hàng: Từ Karcher
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 250k

Giảm tối đa: 250.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.500.000 đ
Ngày hết hạn: 09/07/2020
Ngành hàng: Từ Karcher
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 500k

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 5.000.000 đ
Ngày hết hạn: 09/07/2020
Ngành hàng: Từ Karcher
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 6%

Giảm tối đa: 300.000 xu
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn xu 7%

Giảm tối đa: 200.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Cho đa số sản phẩm Thiết Bị Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Laptop - Máy tính
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Điện Tử
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Máy tính - Phụ kiện
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 150k

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 08/07/2020
Ngành hàng: Loa Tai Nghe JBL
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 300k

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 5.000.000 đ
Ngày hết hạn: 08/07/2020
Ngành hàng: Loa Tai Nghe JBL
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 100%

Giảm tối đa: 500.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Ổ cứng di động SSD Seagate One Touch Camo SSD 500 GB
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10k

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 31/08/2020
Ngành hàng: Romoss Official Store
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Nhà cửa đời sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Nhà cửa đời sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 150.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện Gia Dụng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 7%

Giảm tối đa: 1.500.000 xu
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Điện Gia Dụng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 259.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Từ Omo - Comfort
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Nhà Cửa-Đời Sống
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Trẻ Em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Trẻ Em
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 100k

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.300.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Enfa Official Store
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Hoàn 77k

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Mẹ Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Đồ chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi Quốc Tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 40.000 xu
ĐH tối thiểu: 400.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Mẹ-Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50k

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 700.000 đ
Ngày hết hạn: 30/07/2020
Ngành hàng: Từ Enfa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 499.000 đ
Ngày hết hạn: 15/07/2020
Ngành hàng: Từ Abbott
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Pampers Chính Hãng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 80.000 đ
ĐH tối thiểu: 899.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Pampers Chính Hãng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Đồ chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20k

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 449.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Mẹ Bé Ưu đãi từ Mum's Club
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 80.000 đ
ĐH tối thiểu: 599.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Tiêu dùng Mum's Club
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 499.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Mẹ Bé Ưu đãi từ Mum's Club.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 25k

Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Từ Bobby
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Từ Nestle Baby
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 65.000 đ
ĐH tối thiểu: 749.000 đ
Ngày hết hạn: 15/07/2020
Ngành hàng: Từ Abbott
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 450.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Từ Friso
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 7%

Giảm tối đa: 80.000 xu
ĐH tối thiểu: 899.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Từ Pampers
Áp dụng cho thành viên Mum Club
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 30k

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 400.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Từ Friso
Áp dụng cho thành viên Mum Club
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 249.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Từ Johnson's Ưu đãi từ Mum's Club.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 777.000 xu
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H
Ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang 9 ngành Thời Trang bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Túi ví nữ.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang 9 ngành Thời Trang bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Túi ví nữ.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang 9 ngành Thời Trang bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Túi ví nữ.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Deal 7k


Hiệu lực lúc: 0H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Set sơ mi hoạ tiết Gấu cho bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H:Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H
Ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 09/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Phụ Kiện Nữ chọn lọc
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Túi Ví Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 35.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50k

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 20%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H
Ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Hoàn 50%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

0H: Deal 7k


Hiệu lực lúc: 0H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Giày cổ cao hoa cúc
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Túi Ví Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 12%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Giày Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 12%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 80.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ chọn lọc
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ chọn lọc
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang - Phụ Kiện Nữ chọn lọc
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 10/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ shop marc.fashion
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp chọn lọc
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 450.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Sức khỏe và Sắc đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

iamr 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Sức khỏe và Sắc đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Từ Durex
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Hoàn 77k

Giảm tối đa: 77.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp chọn lọc
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 10%

Giảm tối đa: 70.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 40k

Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: L'Oreal Paris Official Store
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 40k

Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Maybelline Official Store
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 70k

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 600.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Từ Innisfree
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Từ Innisfree
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50k

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thiết bị chăm sóc sức khỏe Omron
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 100k

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thiết bị chăm sóc sức khỏe Omron
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Mỹ phẩm Laneige
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Từ Durex
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 10/07/2020
Ngành hàng: Viên sủi bổ sung Vitamin
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

GIẢM 15K

Giảm tối đa: 15.000đ
ĐH tối thiểu: 200.000đ
Ngày hết hạn: 13/07/2020
Ngành hàng: Thực phẩm chức năng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Bách Hóa Online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Bách Hóa Mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Bách Hóa Online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Bách Hóa Online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Bách Hóa Online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thú Cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 08/07/2020
Ngành hàng: Mars Petcare
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thú Cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 50k

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 269.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa shop mall
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 8%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

17H: Hoàn 77k

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 17H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Bách hóa online
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

20H: Hoàn 77k

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Chăm sóc nhà cửa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

22H: Hoàn 77k

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 22H ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thú Cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 50%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Thú Cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 25.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy quốc tế
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Từ Kinh Đô
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 190.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Giặt xả
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Kẹo ngọt
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 20k

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Từ Heineeken
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Hoàn 8%

Giảm tối đa: 25.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Ngành hàng: Chăm Sóc Nhà Cửa
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 10k

Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Coca Cola
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Từ Coca Cola
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H
Ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang 9 ngành Thời Trang bao gồm: Giày dép nam, Đồng hồ, Thể thao-du lịch, Thời trang nam, Giày dép nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Thời trang nữ, Túi ví nữ.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

18H: Giảm 15%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Hiệu lực lúc: 18H
Ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Giảm 50K

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H
Ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 35.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H
Ngày 07/07
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

9H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Túi Ví Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Toàn sàn Shopee
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Các sản phẩm trong chương trình Trăm Tỷ Ưu Đãi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H trưa mỗi ngày
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Hàng Quốc Tế Mã back vào 12H mỗi ngày đến ngày 06/07.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 77K

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H trưa mỗi ngày
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ Mã back vào 12H mỗi ngày đến ngày 06/07.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 10%

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H trưa mỗi ngày
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: 5
Ngành Tiêu Dùng Mã back vào 12H mỗi ngày đến ngày 06/07. Nhóm ngành tiêu dùng gồm : Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Giảm 5%

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H trưa mỗi ngày
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Thanh toán hóa đơn. Mã áp dụng trên app cho Thanh toán hóa đơn Điện, Nước, Thanh toán tài chính, Điện thoại trả sau, Internet, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Chung cư.
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Giảm 50%

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H trưa mỗi ngày
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Ngành hàng: Nạp thẻ&dịch vụ
Lấy Mã
1
Mã Freeship giảm tối đa 20k
Deal

12H: Now 5k


Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07. Săn bữa ăn nowfood 5k.
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Evoucher Now
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 77.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Deal 7k


Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Túi vải đeo chéo NEVA837
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Deal 7k


Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Bộ thể thao nam dập vân chìm
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Deal 7k


Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Bộ Quần áo thể thao nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Deal 16k


Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Túi Colkids Club
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

12H: Deal 16k


Hiệu lực lúc: 12H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Túi Du Lịch Lớn HARAS
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

14H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 14H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Deal 16k


Hiệu lực lúc: 15H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Áo thun nam cổ tròn
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

15H: Deal 16k


Hiệu lực lúc: 15H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Áo thun nam polo
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Giảm 8%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 700.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: các sản phẩm trong chương trình Trăm Tỷ Ưu Đãi
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Thời Trang Bé
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Hoàn 100%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Deal 7k


Hiệu lực lúc: 21H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Dép Quai Ngang Dion
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Deal 7k


Hiệu lực lúc: 21H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Gọng kính nhựa dẻo
Lấy Mã
0
12H: Giảm 10% Toàn Sàn
Coupon

21H: Deal 7k


Hiệu lực lúc: 21H ngày 06/07
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Ngành hàng: Váy dưa hấu cho bé
Lấy Mã

Shopee là gì?

Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của tập đoàn SEA (trước đây là Garena), được thành lập vào năm 2009 bởi Forrest Li. Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore; Malaysia; Thái Lan; Đài Loan; Indonesia; Việt Nam, Philipines và Brazil. Đến với Shopee, bạn sẽ có những trải nghiệm đầy thú vị và an toàn khi mua sắm trên ứng dụng điện thoại hoặc trên website trực tuyến. Shopee hoạt động giống như một cái chợ mua sắm online, mỗi người mua hàng đều có thể đăng bán sản phẩm trên Shopee.vn, và người bán cũng hoàn toàn có thể mua hàng bằng chính tài khoản bán hàng của mình.

 

Mã giảm giá Shopee là gì?

Đây là một đoạn mã, code chứa một dãy số hoặc ký tự. Được sử dụng trong quá trình bạn đặt hàng mua sắm trên Shopee. Khi sử dụng đoạn code này bạn sẽ được áp dụng thêm các ưu đãi,giảm giá. Ngoài ưu đãi về giá hay quà tặng mà Shopee đang hiển thị. Thường các loại mã giảm giá sẽ ưu đãi về giá, hoàn tiền hoặc mã miễn phí vận chuyển

 

Mã giảm giá Shopee sẽ có các dạng:

 • Mã giảm giá Shopee do người bán cung cấp – áp dụng được cho toàn bộ gian hàng hoặc cho 1 số sản phẩm trong gian hàng.
 • Mã Shopee miễn phí vận chuyển – dùng để giảm giá phí vận chuyển cho đơn hàng.
 • Mã do Shopee cung cấp áp dụng được cho nhiều sản phẩm, ngành hàng.
 • Mã hoàn xu Shopee – áp dụng được cho 1 số sản phẩm hoặc 1 số ngành hàng nào đó bạn sẽ được hoàn xu về ví Shopee.
 • Mã giảm giá cho thương hiệu – chỉ áp dụng cho các sản phẩm của thương hiệu đó.

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá Shopee khi mua hàng.

 • Sau khi chọn được sản phẩm cần mua, bạn chuyển sang tab Giỏ hàng.Click vào “Chọn hoặc nhập mã”:
 • Tại đây, bạn chọn mã miễn phí vận chuyển(nếu có) , rồi nhập mã giảm giá bạn đã tìm được trên website https://magiamgia.mobi/

Các lưu ý khi sử dụng mã giảm giá Shopee

 • Mỗi mã giảm giá chỉ sử dụng 1 lần duy nhất với mỗi tài khoản.
 • Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng được 1 mã giảm giá (không tính mã miễn phí vận chuyển)
 • Mã giảm giá chỉ có giá trị sử dụng trên web hoặc trên App Shopee.
 • Mã giảm giá Shopee không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Mã giảm giá thường có giới hạn cho một số sản phẩm.
 • Mã giảm giá không được hoàn trả nếu bạn hủy đơn hàng.
 • Có một số mã giảm giá sẽ giới hạn cho một số tài khoản nhất định.
 • Tất cả các mã giảm giá đều có thời hạn và số lượt dùng nhất định.